5/5 - (1 vote)

Osiowanie laserowe to metoda na precyzyjne ustawienie/wyrównywanie maszyn oraz ich części w taki sposób, aby zapewnić całej procedurze jak największy stopień dokładności i powtarzalności. Jest to świetna alternatywa dla opcji typowo mechanicznych, których proces zajmował stosunkowo więcej czasu i wymagał większego zaangażowania pracowników. Omawiana technika ma zastosowanie również przy regulacji między jednostką napędową a napędzaną — chodzi tutaj o laserowe osiowanie wałów. Na czym ono polega? Które maszyny wymagają takiej usługi? Jakie są największe zalety jej przeprowadzenia?

  • Laserowe osiowanie wałów — specyfika całej procedury
  • Osiowanie laserowe wału — które maszyny tego wymagają?
  • Największe korzyści wynikające z laserowego osiowania wałów

Osiowanie laserowe wałów — specyfika całej procedury

Osiowanie laserowe wałów jest zaawansowaną techniką, w której konieczne jest ustawienie osi obrotowej wału w danym urządzeniu względem jego jednostki napędowej. Dzięki tej technice można zatem ustawić nawet kilka wałów w jednej linii w taki sposób, aby zapewnić ich efektywną pracę.

W całej tej procedurze kluczowe jest prawidłowe rozmieszczenie czujników, które mają za zadanie emitowanie i odbieranie emitowanego promienia lasera. Cały system laserowych pomiarów ma na celu wykonać precyzyjne pomiary i ustalić poziom odchylenia wałów od osi. Szczegółowa analiza danych umożliwia dokonanie korekty wałów i ustawienie ich w prawidłowej płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Osiowanie laserowe wału — które maszyny tego wymagają?

Osiowania wałów wymaga szereg maszyn użytkowanych w najróżniejszych branżach i przedsiębiorstwach.

Jedną z takich gałęzi przemysłu jest energetyka. Laserowe osiowanie wałów jest tam niezbędne dla prawidłowej i wydajnej pracy turbin, pomp i generatorów. Z osiowaniem spotkać się również można na farmach wiatrowych, czy elektrowniach wodnych, gdzie od tej procedury zależy wydajność samych urządzeń i ich prawidłowa praca.

Trzeba tutaj wspomnieć również o przemyśle petrochemicznym. Od osiowania wałów w rafineriach i zakładach chemicznych zależy właściwa praca pomp, kompresorów i innych maszyn, przez co zmniejsza się ryzyko awarii i usterek.

Inne branże, w których może okazać się konieczne laserowe osiowanie wałów, to chociażby przemysł papierniczy, spożywczy, farmaceutyczny, motoryzacyjny, wydobywczy itd.

Największe korzyści wynikające z laserowego osiowania wałów

Przede wszystkim osiowanie wałów znacznie poprawia precyzję pracy wspomnianych wyżej maszyn. Dzięki temu znajdujące się w nich elementy nie ulegają nadmiernemu tarciu, co może z kolei powodować szybsze zużycie łożysk, czy elementów uszczelniających. W ten sposób redukuje się również obciążenie mechaniczne, dlatego też maszyny mogą spełniać swoje funkcje dłużej — bez konieczności ich częstej konserwacji lub wymiany.

Zastosowanie laserowego osiowania może ponadto przyczynić się do większych oszczędności energii, ponieważ po ich prawidłowym ustawieniu zmniejsza się opór mechaniczny, a co za tym idzie — ilość energii potrzebnej do pracy maszyn.

Należy tutaj również wspomnieć o hałasie i redukcji wibracji. Osiowanie wałów wpływa na zwiększenie komfortu pracy, ponieważ nie są one poddawane drganiom i wibracjom, co może z kolei powodować powstawanie dodatkowego hałasu.

Wykorzystanie laserowego osiowania wałów jest też sposobem na zwiększenie szybkości i efektywności pracy maszyn, zmniejszenie liczby niepotrzebnych przestojów, awarii, a tym samym zwiększenie skuteczności zachodzących w danym przedsiębiorstwie procesów produkcyjnych.

Opcja laserowego osiowania wałów stanowi świetną i precyzyjną alternatywę dla stosowanych dotychczas metod mechanicznych. Ułatwia nie tylko dokładne osiowanie, ale i wykrywanie ewentualnych usterek i awarii, które mogą wymagać szerszej diagnostyki i usunięcia.