Ile zapłacę za prąd z fotowoltaiką?

0
81
4/5 - (2 votes)

Fotowoltaika jest ekologicznym rozwiązaniem i może przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej, pod warunkiem dostępności do światła słonecznego i odpowiednio dobranego systemu do potrzeb budynku.

Fotowoltaika czym jest i jak działa?

Fotowoltaika to zaawansowana technologia umożliwiająca przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych. Panele składają się z ogniw fotowoltaicznych, absorbujących światło słoneczne i generujące prąd elektryczny. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i obniża koszty zużycia energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna w dłuższej perspektywie jest opłacalna, bo pozwala na redukcję rachunków za prąd. Trzeba jednak sprawdzić, czy jest możliwość zamontowania systemu na dachu lub na działce. W ostatnich latach fotowoltaika zyskała na popularności, dzięki rządowemu wsparciu.

Ile kosztuje prąd z fotowoltaiką?

Koszt prądu jest uzależniony od wielkości i wydajności systemu oraz nasłonecznienia. Chcąc dokładnie wyliczyć miesięczne zużycie energii, trzeba przeprowadzić kalkulację. W tym celu konieczne jest:

  • określenie własnego zużycia energii – ilość energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwo domowe,
  • zestawienie produkcji energii z fotowoltaiki – znalezienie mocy zainstalowanego systemu fotowoltaicznego, podawanej w kilowatach szczytowych,
  • kalkulacja miesięcznej produkcji – wyliczając ilość produkowanej energii przez instalację, można skorzystać ze średniej rocznej produkcji kWh na kWp,
  • obliczenie miesięcznego zużycia energii netto – wykonanie wyliczenia: zużycia z sieci i nadwyżki energii oddanej do sieci,
  • kalkulacja kosztów i oszczędności – korzystając z taryfy za prąd oblicza się oszczędności prądu, używając energii wytwarzanej przez fotowoltaikę.

Dokładne obliczenie kosztów wymaga przeprowadzenia szczegółowej kalkulacji.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna w domu jednorodzinnym jest opłacalna, ale przed przystąpieniem do projektu należy dokładnie przeanalizować warunki, regulacje i korzyści finansowe. System fotowoltaiczny Enzeit musi być odpowiednio dostosowany do potrzeb gospodarstwa domowego. Wytwarzana ilość energii powinna wystarczyć na ogrzewanie budynku i wody.

Aby pokryć zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, wymagana jest odpowiednia liczba modułów paneli fotowoltaicznych dostosowana do niego. Fotowoltaika nie należy do najtańszych inwestycji, ale dzięki dotacji można zrealizować projekt.  Przed przystąpieniem do instalacji niezbędne jest sprawdzenie warunków lokalnych, dostępności miejsca oraz uzyskania zezwoleń.