5/5 - (1 vote)

Zdawać by się mogło, że posiadacz działki budowlanej może na niej robić to tylko żywnie mu się podoba – w końcu jest jej właścicielem. Niestety (albo w niektórych wypadkach stety) tak nie jest – niektóre kwestie dotyczące działek regulują przepisy. Jedną z takich kwestii są drzewa i ich wycinka.

Obecność drzew na działce nie zawsze jest pożądana. Czasem samosiejki pokrywają całą jej powierzchnię, więc wycinka drzew Piaseczno jest konieczna, by móc postawić obiekt budowlany. Czasem jest ich kilka, ale nie wpisują się w plan zagospodarowania właściciela. Czasem znajdują się zbyt domu lub ogrodzenia działki. Czasem są schorowane i stare, stanowią zagrożenie dla zabudowania i jego użytkowników. Powodów do wycinki może być wiele.

Wycinka drzew i krzewów na działce budowlanej

Zanim w ruch pójdzie piła, warto zajrzeć do przepisów, a konkretnie do ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. o ochronie przyrody z późniejszymi nowelizacjami. Aktualne zapisy stanowią, że bez załatwiania żadnych formalności można wyciąć drzewa i krzewy owocowe. W przypadku pozostałych gatunków drzew formalności należy dopełnić, w przeciwnym wypadku porządki na działce mogą skończyć się nałożeniem kary finansowej.

Droga postępowania w przypadku wycinki drzewa nieowocowego

Przepisy wspominają o konieczności złożenia zgłoszeniu zamiaru wycinki do urzędu gminnego lub do urzędu miasta. Te same przepisy mówią, że nie w każdym przypadku taka konieczność zachodzi. Parametrem, który o tym decyduje w przypadku drzewa jest obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm nad ziemią, w przypadku krzewów powierzchnia. Jeśli dla wierzb, topoli i klonów nie przekracza on 80 cm, dla kasztanowca, robinii akacjowej i platanu zwyczajnego nie przekracza 65 cm, a dla pozostałych gatunków drzew 50 cm, jeśli powierzchnia krzewów w skupisku nie przekracza 25 m², zgłoszenia dokonywać nie trzeba.

Co w przypadku, gdy wymiary drzewa są przekroczone?

Należy złożyć zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa. Pismo można sporządzić samodzielnie (wniosek musi zawierać dane wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, rysunek lub mapkę z zaznaczonym drzewem oraz obwód pnia drzewa zmierzony tym razem na wysokości 130 cm) lub można skorzystać z gotowego wzoru. Dokument można zanieść  do stosownego urzędu osobiście lub wysłać elektronicznie. Po otrzymaniu wniosku, urząd ma 21 dni, by przysłać urzędnika, który określi gatunek drzewa i dokona pomiaru obwodu pnia. Jeśli po dokonaniu oględzin w ciągu kolejnych 14 dni nie wpłynie sprzeciw, można dokonać wycinki. W postępowaniu tym pamiętać należy o jeszcze jednej rzeczy – drzewo musi być wycięte w przeciągu 6 miesięcy. W przeciwnym wypadku cała procedura musi być wszczęta od początku.