5/5 - (1 vote)

Robota idzie, aż lecą iskry! Oprócz iskier lecą czasem rozżarzone odpryski stopionego metalu. Gorące to środowisko pracy, oj gorące – temperatura podczas spawania osiąga naprawdę trudne do wyobrażenia dla osoby postronnej, skrajne wartości. W tej robocie ryzyko poparzenia i zapłonu jest bardzo wysokie – by móc wykonywać obowiązki bez obawy o własne zdrowie i życie, konieczna konieczna jest specjalna odzież.

Ochrona przed działaniem wysokiej temperatury i płomieni

Ochronę taką gwarantują ubrania trudnopalne, spełniające normę EN ISO 11612, czyli charakteryzujące się odpornością na ciepło konwekcyjne, na promieniowanie cieplne, na rozpryski stopionych metali (aluminium, żeliwo), odpornością na ciepło przez kontakt. To ubrania, które zapewniają ochronę przed wymienionymi czynnikami jedynie w krótkim czasie, dlatego nie są one w żadnym wypadku przeznaczone dla strażaków. Ubrania trudnopalne powinny być w każdym detalu bardzo starannie wykonane (np. muszą być użyte specjalne nici), z materiałów wysokiej jakości (zazwyczaj jest to bawełna o różnej gramaturze). Najczęściej spotykanymi elementami odzieży trudnopalnej są spodnie (ogrodniczki lub do pasa), kurtka (bluza), w  ofertach niektórych pojawiają się też bezrękawniki. Bardzo często się zdarza, że odzież ta zapewnia ochronę przed innymi czynnikami mogącymi występować w danym środowisku pracy np. kwasami, przepięciami, słaba widoczność (posiada elementy odblaskowe). Narażone na największy kontakt ze wspomnianymi czynnikami dłonie chronią rękawice, spełniające zupełnie inne wymagania i normy.

Odzież trudnopalna – dla kogo?

Odzież, która choć przez krótki czas zapewni ochronę przed skutkami działania wysokiej temperatury, płomieni i gorących odprysków metali noszą pracownicy zatrudnieni w przemyśle hutniczym, metalurgicznym, petrochemicznym (rurociągi, stacje benzynowe, cysterny), pracownicy zatrudnieni przy produkcji silników, sprzętu elektrycznego. W odzież trudnopalną zaopatrzeni przez pracodawców są wszyscy ci, którzy poruszają się w strefach zagrożonych wybuchem, w strefach o dużym zapyleniu lub miejscach występowania mieszaniny gazów i oparów.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale komfort pracy (w końcu w tym ubraniu pracownik przechodzi większą część dnia) również ma ogromne znaczenie. Podczas wyboru odzieży trudnopalnej dla pracowników, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność odzieży (m.in. wyposażenie w odpowiednią ilość kieszeni), na jej właściwy rozmiar (nie powinna wisieć ani uciskać) i możliwość dokładnego dopasowania do sylwetki.